Om Royal Danish Fish

Royal Danish Fish ligger i Hanstholm i Nordjylland og har opdrættet ål siden 1984. Vi er stolte af ikke blot at være én af verdens største producenter, men også at være dem med det mest ansvarlige akvakulturanlæg til opdræt af ål på land.

Royal Danish Fish er nemlig den første åleproducent i verden, der er godkendt og certificeret efter Sustainable Eel Standard.

Målet med Sustainable Eel Standard er at øge bestanden af den europæiske ål. Certificeringen har de skrappeste krav i fiskeindustrien og er forbrugerens garanti for en ansvarlig produktion af ål, der tager hensyn til både miljø, trivsel og genopretningen af den vilde ålebestand.

Royal Danish Fish Group, der også har hovedsæde i Hanstholm, skaber gennem deres opdrætanlæg i Ghana, kaldet West African Fish, beskæftigelse og livsgrundlag for omkring 400 familier. Dertil kommer den gavnlige effekt for forskellige følgeindustrier i lokalområdet.

Medlemskaber

Royal Danish Fish har siden 2010 været aktiv medlem af RBE (Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling) – et forum for samfundsansvarlige virksomheder. Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE) er oprettet for at skabe et forum, der kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem en samfundsansvarlig udvikling; et bæredygtigt samfund, hvor der ved en balance mellem økonomiske hensyn, sociale forhold og miljømæssige aspekter, skabes den bedste ramme for erhvervslivet.

Global Compact er et initiativ til, hvorledes virksomheder kan bidrage til og håndtere arbejdet med ansvarlig virksomheds-førelse. Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med 8700 virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande.

Global Compact har til formål at fremme virksomheders samfundsansvar gennem tilslutning til et fælles universelt accepteret værdigrundlag bestående af 10 principper. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Dvs. det er disse områder en virksomhed skal forholde sig til, hvis den skal kunne demonstrere en ansvarlig virksomheds-førelse.

Awards

Royal Danish Fish Group vandt i 2012 den prestigefyldte pris for bæredygtighed CSR Strategy ”-100-prisen” ved CSR AWARDS 2012. Prisen er særlig, fordi den ikke kan søges, og fordi den tildeles en virksomhed med under 100 medarbejdere, der i særlig grad har arbejdet med en strategi for bæredygtighed, der omfatter hele virksomheden – lige fra den daglige drift til det færdige produkt eller ydelse.

Webshoppen www.aalogco.dk drives af firmaet:

Scroll to Top